841 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Key West

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 841 kết quả
­
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 808 Southard Street Key West, Florida 33040 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12
 • $12,500,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 17,500 Bộ vg.
 • $714 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 120731
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại vì Bán tại 808 Southard Street Key West, Florida 33040 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 12
 • $12,500,000 USD
 • 17,500 Bộ vg.
 • $714 / Bộ vg.
 • Thương mại
 • MLS ID: 119218
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 620 Southard Street Key West, Florida 33040 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 2
 • $9,600,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 4 Phòng Vệ Sinh
 • 10,822 Bộ vg.
 • $887 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 121099
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại vì Bán tại 1316 Duval Street Key West, Florida 33040 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 4
 • $7,500,000 USD
 • 11,519 Bộ vg.
 • $651 / Bộ vg.
 • Thương mại
 • MLS ID: 116022
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
 • $7,500,000 USD
 • 5,670 Bộ vg.
 • $1,323 / Bộ vg.
 • Thương mại
 • MLS ID: 119464
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại vì Bán tại 412 Frances Street Key West, Florida 33040 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $7,000,000 USD
 • 15 Phòng Ngủ
 • 15 Phòng tắm đầy đủ
 • 3 Phòng Vệ Sinh
 • 3,900 Bộ vg.
 • $1,795 / Bộ vg.
 • Thương mại
 • MLS ID: 564766
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại vì Bán tại 511 Eaton Street Key West, Florida 33040 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $6,450,000 USD
 • 5,222 Bộ vg.
 • $1,235 / Bộ vg.
 • Thương mại
 • MLS ID: 121318
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 5 Sunset Key Drive Key West, Florida 33040 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $5,500,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 2,987 Bộ vg.
 • $1,841 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 119858
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 20 Sunset Key Drive Key West, Florida 33040 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $5,400,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,416 Bộ vg.
 • $1,581 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 119748
Điện Thoại: ­305-712-8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Key West and nearby areas, including Stock IslandKey Haven. We have 862 property listings in Key West, and 2,774 listings in all of Florida. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Key West. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­