12 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Plantation Key

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 12 kết quả
­

150 Redwing Road Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Crown Jewel 150 Redwing Road Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 33
 • $4,700,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 5,311 Bộ vg.
 • $885 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyKim Thaler
Điện Thoại: ­+1 305.393.2787­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 

89451 Old Highway Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Old Florida Charming Estate 89451 Old Highway Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 20
 • $2,500,000 USD
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,877 Bộ vg.
 • $1,332 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyKim Thaler
Điện Thoại: ­+1 305.393.2787­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 

46 Schooner Bay Road Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at The Cottage 46 Schooner Bay Road Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 10
 • $2,000,000 USD
 • 2 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 832 Bộ vg.
 • $2,404 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyCheri Tindall
Điện Thoại: ­+1 305.664.7661­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 

196 Bessie Road Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Desirable Tavernier Creek Location 196 Bessie Road Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 17
 • $1,895,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,456 Bộ vg.
 • $1,302 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyPierre Bellion
Điện Thoại: ­+1 305.731.3356­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 

174 Indian Mound Trail Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Exquisite Canalfront Home 174 Indian Mound Trail Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 28
 • $1,695,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,452 Bộ vg.
 • $491 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyKim Thaler
Điện Thoại: ­+1 305.393.2787­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 

204 Ocean Drive Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Sweeping Ocean Views 204 Ocean Drive Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 31
 • $1,500,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 2,547 Bộ vg.
 • $589 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyKim Thaler
Điện Thoại: ­+1 305.393.2787­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 

213 Bougainvillea Street Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Waterfront Beauty 213 Bougainvillea Street Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 18
 • $1,100,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 2,220 Bộ vg.
 • $495 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyKim Thaler
Điện Thoại: ­+1 305.393.2787­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 

124 Bee Street Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Pool Home on Double Lot 124 Bee Street Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 17
 • $549,500 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,842 Bộ vg.
 • $298 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyKim Thaler
Điện Thoại: ­+1 305.393.2787­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 

168 N Coconut Palm Blvd Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
Nhà ở một gia đình for ban-hang at Charming Canalfront Home 168 N Coconut Palm Blvd Plantation Key, Florida 33070 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 16
 • $535,000 USD
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,402 Bộ vg.
 • $382 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
Ocean Sotheby's International RealtyLeslie Leopold
Điện Thoại: ­+1 305.942.0215­
Điện Thoại: ­+1 305.712.8888­
E-Mail cho tôi  
­
 
­
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Plantation Key and nearby areas, including TavernierIslamorada. We have 12 property listings in Plantation Key, and 2,351 listings in all of Florida. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Plantation Key. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­